FRI FRAKT VED KJØP OVER 1599,-

Frakt, Levering og Retur

Frakt og levering

 

For øyeblikket leverer vi kun til Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

 

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

 

  • Hent i vår Show Room:

Du kan hente/returnere din bestilling på vårt Show Room kostnadsfritt fra Mandag-Fredag mellom kl. 11-16.30 etter avtale på mail. 

 

  • Sending med Bring kr. 49,-

 

  • Vi tilbyr gratis frakt ved kjøp over kr. 1600,-

 

Forynde AS tar forbehold om endringer i priser og vilkår. Ved endringer fremkommer disse tydelig før vare kjøpes. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

 

For Ynde har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

 

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil For Ynde gi kunden informasjon så fort For Ynde har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

 

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal For Ynde levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

• Uavhentede pakker

Dersom kjøper ikke henter varen (e) innen oppgitt dato vil disse bli sendt i retur til oss. For uavhentete pakker vil det blir belastet en gebyr på kr. 199,-.

 

 

Retur

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen kan benytte vedlagte etikett som ligger i pakken innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. For Ynde vil trekke kr. 95,- fra det beløpet du skal ha refundert dersom kjøper velger å returnere varene.

 

Angrefristen anses overholdt dersom pakken er sendt sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  

Angrefristen begynner å løpe:

 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til For Ynde uten unødig opphold, Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Ved bruk av angreretten vil For Ynde tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra For Ynde fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. For Ynde har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

• Tilbakebetaling

Betaling med kreditkort

Dersom kjøpet er fullført med kredittkort vil pengene bli tilbakebetalt til samme kort som ble gjort ved kjøpet. 

Betaling gjennom Klarna faktura

Dersom kjøpet er fullført med Klarna faktura og beløpet er enda ikke betalt vil du motta en oppdatert faktura fra Klarna. 

 

Salg

Ikke tilgjengelig

Utsolgt